Мета адвентистської освіти – відновити в людині образ її Творця

Мета адвентистської освіти – відновити в людині образ її Творця

Церква адвентистів сьомого дня володіє однією з найбільших у світі мереж навчальних закладів, яка включає в собі всі рівні освіти, починаючи з дитячого садочка та закінчуючи університетами. У протестантському світі це найбільша мережа освітніх установ, яка існує в межах однієї конфесії. Станом на червень 2018 р. адвентистська церква володіла 8 515 навчальними закладами, у яких навчалося 1 954 872 особи. З цієї загальної кількості було:

– 5915 початкових шкіл, у яких навчалося 1 200 880 учнів;

– 2435 середніх шкіл з 603 211 учнями;

– 115 вищих навчальних закладів з 145 024 студентами.

– 50 навчальних закладів для підготовки церковних працівників, де навчається 5 757 осіб.

Найбільш відомими вищими адвентистськими навчальними закладами є університет Сам Юк у Південній Кореї, університети Ендрюса та Лома Лінда у США, адвентистський університет Центральної Африки в Руанді, Індонезійський та Бразильський університети.

Короткий огляд філософії адвентистської освіти

Світогляд адвентистів сьомого дня є християнським, біблійним. Тому погляд адвентистів на освіту відрізняється від світського погляду. З цієї причини відмінність поглядів на природу людини та можливості її розвитку визначають відмінність цілей, джерел та методів адвентистської та світської освітніх систем.

Мета світської освіти – дати людині певний обсяг знань про навколишній світ, сформувати навики та вміння, які стануть при нагоді для майбутньої професійної діяльності.

Філософія адвентистської, християнської освіти виходить з того факту, що людина недосконала, грішна за своєю природою, і тому ніяка освіта сама по собі не здатна подолати руйнуючий вплив гріха на людину та змінити її деградовану природу. Тому мету адвентистської освіти можна сформувати словами Еллен Уайт, яка стояла біля її витоків у XIX ст.: «Відновити в людині образ її Творця, повернути до досконалості, в якій вона була створена, сприяти розвитку тіла, розуму і душі, щоб божественна ціль в її створенні могла бути реалізована – це мета роботи викуплення. Це також і мета освіти, найвища мета життя». З такої концепції випливає, що робота освіти та робота викуплення по суті є однаковими. Тому для адвентистів християнська освіта має велике значення.

Освіта з точки зору адвентистів – це динамічний процес, який має тривати все життя, охоплює всю людину та її підготовку до служіння в цьому житті, а також у вічності. «Правдива освіта – це більше ніж тільки певний курс навчання. Це більше ніж підготовка до життя, яка існує зараз. Це пов’язано з усім єством і з усім періодом існування, можливим для людини. Це гармонійний розвиток фізичних, розумових та духовних сил. Це готує студента до радості служіння у цьому світі і до вищої радості та ширшого служіння у світі прийдешньому».

З цієї причини навчальний процес, який не враховує усіх аспектів людської особистості, зокрема її соціальної та духовної складової, вважається неповноцінним. Вивчення Біблії – це основа всього навчального процесу, яка повинна займати перше місце у християнській системі освіти, тому що дослідження Святого Письма більше, ніж щось інше зміцнює, очищає та облагороджує розум. Біблія – це безпомилкове відкриття Божої волі і плану спасіння. Тому важливою метою християнської освіти є приведення людини до відносин з Ісусом Христом та відображення характеру Спасителя в її житті.

Адвентистська система освіти передбачає гармонійне поєднання розумової та фізичної праці. Здобуваючи професійні навики, молода людина готується до майбутнього самостійного життя. Але розвиток здібностей повинен мати на меті не зріст особистого престижу, а розширення можливостей для служіння Богу і людям. Підкорення власних інтересів та цілей головній меті – служити Богові та ближнім в цьому житті та у вічності є основною метою освіти.

Наведемо основні філософські тези адвентистської освіти:

  1. Справжня освіта має відношення до всієї людської істоти, поєднуючи її інтелектуальну, фізичну та духовну підготовку;
  2. Справжня освіта нерозривно пов’язана з викупленням, відновлюючи грішну людину до образу Божого;
  3. Справжня освіта повинна підкреслювати розвиток характеру в рамках християнського зростання;
  4. Христос є як кінцевим джерелом мудрості, так і прикладом справжнього вчителя.
  5. Оскільки Біблія є стандартом істини і людської поведінки, їй слід приділяти найвище місце в освіті;
  6. Оскільки студент може почути голос Бога через природу, то природний світ повинен служити його підручником;
  7. Школи повинні бути розташовані в сільській місцевості, де студенти можуть вивчати природу, заробляти кошти на проживання через сільське господарство і бути захищеними від розтлінного впливу міст;
  8. Навчальний план повинен включати заняття з ручної праці, фізичних вправ, формування корисних навичок, уміння надавати фінансову допомогу та дотримуватись дисципліни;
  9. Студенти повинні усвідомлювати, що вони несуть відповідальність перед людьми і тому повинні стати корисними членами суспільства;
  10. Студенти повинні бути навчені поширювати Євангелію Христа, зокрема через різні гілки служіння церковної організації.

Валентина Куриляк

0 коментарів

Залишити коментар

Хочете приєднатися до дискусії?
Не соромтесь, зробіть свій внесок!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.